bạn sẽ không gặp lại tôi nữa, nhưng nếu bạn quyết định ra ngoài, hãy làm điều đó với một trong những chiếc áo nịt ngực mà bạn có và không mặc quần lót… rõ chưa ??? Tôi nửa đẩy cô ấy vào phòng để cô ấy xem xét lại trong tối hậu thư 10 phút mà tôi đã đưa cho cô ấy, và trên đường đi để tôi có thể có chính những phút đó để biết cô ấy đang làm gì. Và đó là khi tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi đang tận hưởng chính mình, rằng lần đầu tiên tôi là người chiếm thế thượng phong và cô ấy là người phải phục tùng, và điều đó mang lại cho tôi niềm vui. Như thể anh ấy đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này,