Có một hình nộm nam kích thước thật với tinh hoàn và dương vật sống động như thật. Ngoài ra còn có hai ma-nơ-canh, một nam một nữ, đang quan hệ tình dục trên giường. Cô mở cuốn sách.Cuốn sách Tư thế nô lệ của Hoàng, Làm hài lòng chủ nhân của cô ấy.” Trang này qua trang khác là hình minh họa về các tư thế quan hệ tình dục. Một cuốn sách khác làHow Hoàng Sucks Her Master’s Dick”. Hôm đó, anh ngồi đọc sách. Thỉnh thoảng, cô ấy sẽ quỳ giữa hai đùi của những ma-nơ-canh dựng đứng, tay cầm một cuốn sách.Hoàng muốn liếm bi của Chủ nhân,” anh ấy nói, và tiếp tục làm điều đó.