điều đó khiến cô ấy ré lên vì sung sướng mà chết đuối nơi cô ấy không muốn lấy. mỏ của tôi ra Miệng anh ấy bất ngờ giải phóng cơn cực khoái thứ hai dữ dội đến nỗi anh ấy bất ngờ dùng răng bóp chặt cái mỏ đau nhức của tôi. Lần cực khoái thứ hai này lâu hơn nhiều so với lần trước, có lẽ là do tôi liên tục lắc âm vật của cô ấy, Một dòng chất lỏng chảy ra từ cô ấy, có vẻ như nước tiểu của cô ấy đã chảy ra, cảm giác tinh dịch của cô ấy thật tuyệt vời và tôi bắt đầu xuất tinh thật mạnh, xuất ra năm sáu tia tinh dịch. Cô cảm thấy xuất tinh đầu tiên và muốn ló đầu ra, nhưng khi cô thưởng thức nó,