lần này là hai quả nho, như thể có là cái miệng cho phép bú mút khiến tôi lại có chút bốc đồng, cúi đầu xuống thì thấy không phải thiết kế ôm sát mà hơi nhô ra, không hiểu trong đó có gì, đủ thoải mái. , vì vậy tôi kéo khóa kéo dự phòng lên từng chút một, nhưng mỗi inch kéo lên, tôi lại có cảm giác thắt chặt quanh eo, như thể tôi muốn thu nhỏ vòng eo của mình lại một vòng. các cơ quan trong dạ dày của tôi, và từ từ kéo lên, lúc này, không chỉ thân trên mà cả thân dưới của tôi dường như cũng tham gia, và bắt đầu trượt lên từng chút một, trong khi mông Với phần eo dần dần phẳng ra và bụng, tôi bắt đầu từ từ nâng lên, kéo đến cuối thì một luồng điện bắt đầu chạy khắp người,