[tw-videojs]

anh ấy xuất hết tinh dịch của mình vào trong miệng tôi. AAAaaahhhggggg Lấy đi… cầm lấy đi….bây giờ…bây giờ…aaaaahhhggg!Tôi nuốt trọn nó một cách ngon lành, biết rằng anh ấy sẽ hạnh phúc theo cách đó. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, tôi tự hỏi liệu anh ấy có muốn chúng tôi làm như trong phim không. Vào lúc đó, người phụ nữ đang ngồi trên người đàn ông, với toàn bộ thành viên của mình trong âm đạo. Tôi nói với anh ấy rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó, và với thành viên to lớn của anh ấy, điều đó sẽ rất đau. Anh ấy trả lời nói với tôi rằng chúng tôi sẽ làm điều đó rất cẩn thận và nếu điều đó làm tôi đau,