tôi cố gắng không đề cập đến một số sự kiện bình thường như anh ấy muốn bản thân mình nhìn thấy nó. Đôi khi, khi ôm tôi, anh ấy cũng đặt tay lên những phần nhạy cảm trên cơ thể tôi và tôi tiếp tục mà không coi trọng những sự kiện bình thường này. Giáng sinh năm đó, vào ngày thứ Sáu con trai tôi được nghỉ hè, tức là đã bốn tháng kể từ ngày chồng tôi mất, khoảng 2 giờ sáng, con trai tôi đánh thức tôi, lúc đó nó đang ngủ bên cạnh. để thông báo với tôi rằng anh ấy bị đau dữ dội ở tinh hoàn. Tôi hơi giật mình vì không kịp giờ và lo lắng về bất kỳ căn bệnh nhỏ nào mà con trai tôi có thể mắc phải,