[tw-videojs]

“Không bao giờ dì, làm việc đau lắm,” tôi thành thật trả lời. “Bây giờ còn đau không?” dì Nah hỏi, dì đã cố gắng để lộ đầu cặc của tôi ra khỏi lớp da bao quy đầu. “Không đau nữa đâu mà đau,” tôi đáp. “Thường thì nó mới mở,” dì Nah trả lời. “Vừa rồi nghe nói có người tới, mẹ ngươi cùng bọn họ làm ầm ĩ sao?” tôi hỏi. “Ngươi biết Joe sao?” dì hỏi, tôi muốn chắc chắn. “Tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài, và bà tôi đang chửi bới nhưng chính bà là người đó,” tôi đáp lại. “Joe phải hẹn với dì, đừng nói với Nusi chuyện này,” dì Nah lại nói. “Tại sao?” tôi hỏi. “Thực ra, người đến muốn cảm nhận sự nghiêm khắc của dì, giống như cảm giác của Joe trước đó,” dì Nah giải thích.