bạn của cô ấy, Carmen, nhỏ hơn dì tôi vài tuổi, nhưng cân đối hơn cô ấy một chút và có thêm vài kg, đặc biệt tập trung vào một số bộ ngực ấn tượng có thể đoán được dưới bộ quần áo rộng của cô ấy. Cô ấy khiến tôi hơi nhớ đến người bán thuốc lá trong bộ phim Ammarcord của Fellini. Khi về đến nhà, họ bắt đầu nói đủ thứ chuyện, bắt kịp mọi tin đồn đã được nghe thấy trong thị trấn của họ sau khi dì tôi mất tích. Cô ấy nói với bạn mình rằng chúng tôi là người yêu của nhau, rằng cô ấy đã khám phá ra những cảm giác mới và giờ đây cô ấy đã cởi mở hơn nhiều khi nói đến các vấn đề tình dục.